Kalendář

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
2. ročníku Velikonočního poháru VŠE v bench-pressu

Související stránky

24.4.2012

Praha 24. 4. 2012

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel:                          instruktoři zájmového posilování VŠE, CTVS

Datum konání:                  24. 4. 2012 v 17:30 hod.

Místo konání:                    budova VŠE menzy Italská, Praha 3 – Žižkov

Přihlášky:                           od 1.4. – registrační formulář na facebooku

Informace:                         facebook – „zájmové posilování na VŠE“

Podmínky startu:              řádné přihlášení, platný ISIC (startovat mohou i zaměstnanci)

Startovné:                          0 (slovy nula) Kč J

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Předpis:                      soutěž dle zjednodušených soutěžních pravidel Českého svazu silového trojboje platných od 1. 1. 2011, odkaz s adresou ke stažení naleznete v informacích na facebooku „zájmové posilování na VŠE“

Startují:                     kategorie muži: do 67,5kg / do 75kg / do 82,5kg / do 90kg / nad 90 kg

kategorie ženy: jediná s přepočítáním dle Wilksových koeficientů

Podmínky účasti:      ISIC, včasné a řádné přihlášení (žádost o zapsání

do startovní listiny, celé jméno, předpokládaná hmotnost)

Námitky a odvolání: hlavnímu rozhodčímu se vkladem 100,- Kč

 

SBOR ČINOVNÍKŮ:

Ředitel soutěže:                     Jana Francová

Reflexní zdravotník:                        Jan Bláha

Fotograf:                               Jan Herch

Podavač činky:                     Jirka Beránek

Nakladači kotoučů:              David Hanel a Franta Odehnal

Odvolací komise:                  Pavel Šlégr, Jirka Sojka

 

SBOR ROZHODČÍCH:

Hlavní rozhodčí:                   Ing. Martin Timko, emeritní instruktor VŠE, odborník ve zdravé výživě:)

Postranní rozhodčí:              Ing. Roman Kejklíček, expert přes břišní svalstvo:)

           

ČASOVÝ POŘAD:            

            17:30  – 18:00  prezentace, vážení závodníků

18:00  – 18:15  seznámení s pravidly, rozdělení do skupin

18:15  – 19:30  soutěž vč. přestávek

19:30 –  20:00  přestávka na zpracování výsledků

20:00  – 20:30  vyhlášení výsledků, předání cen

TITULY ACENY:

Závodníci na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplomy a ceny od sponzorů soutěže.

Ohodnoceni budou i nejlepší závodníci dle Wilksových bodů.

 

RŮZNÉ

Nejsou povoleny benčpresové dresy. Závodník má na výkon tři pokusy. Dopingová kontrola dle Soutěžního řádu silového trojboje. Každý startuje na vlastní nebezpečí. Úprava časového rozpisu vyhrazena organizátorům.

 

schválil: Mgr. Miloš Pádivý, ředitel CTVS-VŠE

 

V Praze dne 25. 3. 2012,  Jana Francová, ředitelka soutěže