Sportovní mixové víceboje

V minulosti pořádala naše studentská organizace sportovní mixové víceboje, ať už se jednalo o míčové sporty, nebo například netradiční sporty typu Kanjam, minigolf aj. Víceboje byly pořádány obvykle 4x ročně v následujícím pořádí.

Speciálním typem víceboje, který byl organizován nepravidelně byl tzv. Racketlon, při kterém hrajete postupně s jedním soupeřem: stolní tenis, badminton, squash a tenis.

V současné době přemýšlíme, jak tuto tradici obnovit, alespoň jednou do roka. Prozatím, můžete vyzkoušet mixové víceboje, které nepravidelně pořádá původní zakladatel naší studenstké organizace Jirka Kotáb, více info o jeho vícebojích naleznete na http://www.sportvse.cz/sportovni-mixove-viceboje/.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague